ประวัติส่วนตัว

posted on 30 Jun 2016 08:46 by aigsikarin

ดิฉันเด็กหญิงศิขรินทร์ พรหมประทีป 

ชื่อเล่น อุ๊กอิ๊ก

ม.2/3 เลขที่ 41

อายุ 13 ปี

เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546

ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

จบชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

ที่อยู่ 16/2 หมู่2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

เบอร์โทรศัพท์ 0986715910

ชอบสีดำ

 

 

edit @ 30 Jun 2016 09:09:29 by augaig

Comment

Comment:

Tweet